Individuell terapi och vägledning

Jag arbetar förutom med par också med individuella terapier och vägledning. Utifrån just din unika situation, behov och önskan tar det terapeutiska arbete sin form. Det kan formas till både kortare och längre terapier och coaching, allt från några gånger till veckovisa möten i några år. Till mig kommer personer för att bearbeta olika känslor och situationer - så som relationsproblem, ångestproblematik, frågor kring stress, livskriser, självanklagelser, skuldkänslor, mm.

Känner du dig låg, rädd eller i behov av förändring i ditt liv? Hamnar du i ett mönster du vill bryta? Det är sådant vi i terapin tillsammans utforskar och försöker förstå för att kunna utveckla nya förhållningssätt och strategier.

Utgångspunkten är övertygelsen att vi alla har potential till utveckling. Den som har viljan och modet att utforska sina slumrande resurser, likväl som det inre motståndet och rädslorna för dem, upptäcker ofta att tillvaron får en ökad mening. För att kunna uttrycka och utveckla våra värderingar, intressen och talanger behöver vi en känsla av trygghet, omsorg och självaktning. Jag hoppas kunna vara med dig på vägen dit.

Varmt välkommen att höra av dig!