Fördjupning för er som gått parseminariet

Ofta kommer par till oss och berättar hur de trots all välvilja ändå faller tillbaks i gamla mönster en tid efter att de gått seminariet. De efterlyser vägledning på olika sätt att behålla den positiva effekten och den levande kontakten.

Denna fördjupningsdag är öppen för er som gått tvådagarsseminariet. Det ger en möjlighet att fördjupa kontakten och era kunskaper genom nya dialoger och övningar, och inte minst kan den hjälpa er att hålla arbetet med relationen i liv.

Nästa tillfälle 1 november 2018  kl 10 - 17.

Kostnad: 2.800 kr per par inklusive moms.

(För företag är kostnaden 2.800 kr exklusive moms.)

Anmälan görs till Cecilia på hornell.cecilia@gmail.com