Priser och tider

Vid individuella samtal träffas vi oftast 50 min. Beroende på dina behov och mål varierar psykoterapins längd. Söker du för att hantera en tydligt, avgränsad fråga kan ofta 5 - 15 sessioner räcka men vill du skapa en mer genomgripande förändring av till exempel mångåriga relationssvårigheter eller långdragen psykisk ohälsa behöver du kanske en längre psykoterapi. 

Vid parsamtal börjar vi första tillfället att ses 90 minuter. Därefter kan ni bestämma er för om ni vill fortsätta och vi lägger upp en plan tillsammans. Ibland har jag 3 timmars-sessioner med par som vill arbeta intensivt alternativt har lång resväg. För att parterapin ska ge ett ordentligt varaktigt resultat hävdar forskning att det krävs mellan 10-20 gånger för de flesta par. Givetvis är ni välkomna även på enstaka besök.
 

Om ni inte kan komma - vilket också innefattar om ni blir sjuka - meddelas detta genom att ringa, mejla eller skicka ett sms minst 48 timmar före bokad tid för att debitering inte skall utgå.

Priser Privatpersoner

Parsamtal, 1,5 tim.
1.700:-  

Parsamtal, 1 tim
1.200:-

 

Individuellt samtal, 50 min.
1.000:-  

Parsamtal, 3 tim.
3.400:-


Möjlighet till rabatt för arbetslösa och studerande finns efter samtal.

Handledning

Individuell handledning 1 tim

1.300:-

Priser Företag
Coaching, stresshantering, handledning, konflikthantering, mm.

50 min.
1300 kr + moms.

90 min.
1900 + moms.

 

Cecilia nås på
0705-17 08 28 eller               hornell.cecilia@gmail.com