Handledning

Jag erbjuder handledning för terapeuter i parterapi - enskilt eller i mindre grupper.

Sker handledningen i grupp ges tillfällen att lära av varandra, medan en individuell handledningen ofta också möjliggör  för  personlig fördjupning av upplevelser  i det professionella arbetet.

Handledning ger dig möjlighet till eftertanke och reflektion kring dig själv i ditt arbete med paren likväl som det ger dig möjlighet att lyfta specifika frågor du bär på.  Det är en viktig aspekt för att hålla sig aktivt medveten och kvalitetssäkra sitt arbete.

Jag arbetar jag utifrån Imagoterapins handledningsmetod, men väver också in övriga metoder jag är utbildad i beroende av vem du är som söker handledning.