Cecilia Hörnell Sunar

Jag är legitimerad psykoterapeut och arbetar utifrån ett integrativt förhållningssätt. Det betyder att jag utgår från en bredd av kunskaper inom KBT, affektfokuserad terapi, relationell terapi och systemisk förståelse med anknytningsteori som grund.

Jag arbetar med par likväl som med individuella terapier.

Min utbildning innefattar bl.a.
- Legitimerad psykoterapeut, integrativt KBT och PDT  (SAPU)
- Certifierad Imago parterapeut
- EFT, Emotion Focused Therapy 
- Diplomerad Symboldrama-terapeut
- Diplomerad Psykosyntesterapeut (PsA)
- Internal Family System (level 2)
- SAPU:s integrativa Handledarutbildning.

Jag har lång erfarenhet av meditation och övningar som hjälper oss att var närvarande med och i oss själva.

Verksamheten står under tillsyn av IVO, inspektionen för vård och omsorg, vilket bl.a innebär en tystnadsplikt samt patientförsäkring.

Jag nås på 0705-17 08 28 eller hornell.cecilia@gmail.com

Seminarierna håller jag tillsammans med Håkan Matsson.