Intimitet och sexualitet

Fördjupningskväll för er som gått parseminariet

Då och då erbjuder vi fördjupande dialogkvällar för par som gått parseminariet. Olika teman tas upp vid dessa tillfällen. Nästa gång är temat intimitet och sexualitet.

Intimitet och sexualitet upplever många par som utmanande och svårt. Att komma nära varandra sexuellt och/eller emotionellt kan trigga igång rädslor och vår djupaste sårbarhet. Relationen kan just då bli den scen där tidigare minnen av mindre bra erfarenheter omedvetet spelas upp.  

Under denna kväll tar vi dialogen vidare och ger också lite teoretiska förklaringsmodeller ur ett sexologiskt perspektiv. Ni får möjlighet att inom er dialog utforska er egen sexuella dans i parrelationen och träna er i att samtala kring känsliga teman.
 
Seminariet är tänkt som en injektion till att återväcka förlorad eller slumrande intimitet och sexualitet, eller för er som är nyfikna och vill utvecklas och få nya perspektiv.

Arbetet med den egna relationen sker på tu man hand med stöd av kursledarna om så önskas. Ert privata utrymme respekteras fullt, så att ni kan känna er trygga under hela seminariet.

Hålls av Cecilia Hörnell Sunar och Håkan Matsson.
 

Tid, plats och pris

Datum: 1 oktober 2020 kl 18 - 21
Plats: På södermalm, Stockholm. 
Pris: 2.800 kr/par

Anmälan