Det medvetna parförhållandet

- att återväcka och fördjupa kärleken på nytt sätt

Detta är ett seminarium på två dagar för par i alla olika faser av sin relation. Vissa kommer mitt i kris, andra har det bra men vill komma närmare och ytterligare andra överväger skilsmässa. Oavsett var ni är i er relation är ni varmt välkomna.
 

Att delta i ett helgseminarium ger er en snabb och viktig insikt i varför gamla ofruktbara mönster håller er fast och vad som behöver ske för att relationen ska utvecklas. Ni får på olika sätt se och uppleva nya sätt att kommunicera och ni får en djupare förståelse av ert förhållandes verkliga möjligheter.

Ni spar många terapitimmar genom seminariet. Det lägger en mycket fruktbar grund för vidare utveckling. Seminariet är en injektion som väcker energi, lust och beslutsamhet.


Många har svårt att föreställa sig att delta i ett seminarium med andra när det rör sig om så privata problemställningar. Det är en förståelig reaktion men vi hoppas ni inte låter er stoppas av den. Även om presentationerna sker i en större grupp så arbetar ni med er relation på tu man hand. Ert privata utrymme respekteras fullt ut så ni kan känna er trygga under hela seminariet.


Några kommentarer om seminariet från tidigare deltagare:

 
"Tycker alla par borde gå ert seminarium!"

"Känner stor tacksamhet över dessa två dagar."

"Något jag tyckte om den här helgen var stämningen ni ledare skapade av trygghet och acceptans."

"Det var som att gamla förkalkningar lossnade och nu forsar det friskt vatten i äktenskapets omloppsbanor."

"Jag lärde mig inte bara mycket om min man, utan också otroligt mycket om mig själv!"

"Att ni gav personliga exempel, det var generöst."

"Utmärkt att få verktyg för att gå vidare i relationen."

"Helgen har gett mig flera aha-upplevelser, mycket positivt."

"Lugnt, tryggt, avspänd atmosfär och bra övningar."

"Gav mig insikt och möjlighet till förändring. Samlad och koncentrerad tid bara för vår relation."

"Uppskattar att jag blev en bättre lyssnare och blev medveten om mina brister."

"Ni ingav stort förtroende och ledde gruppen mycket bra."

"Att få se min partner i nya dimensioner fördjupade min kärlek och förståelse för våra olikheter."

Tiden för kommande seminarier:


Fredag 30 november 2018 2018  kl 9.00 - 17.00
Lördag 1 december 2018  kl 9.30 - 17.00
(FÅTAL PLATSER KVAR)

och

Fredag 15 februari 2019 2018  kl 9.00 - 17.00
Lördag 16 februari 2019  kl 9.30 - 17.00

samt 

 

Seminariet är till för er som:
- har en bra relation som ni önskar ska bli ännu bättre
- har inlett ett förhållande ni önskar ska bestå
- har glömt att tillföra förhållandet energi, pga av att barn, arbete eller annat tagit mycket tid
- lever i en svår relation och vill lära er lösa allvarliga konflikter på ett fredligt sätt
- upplever att förhållandet är i riskzonen men vill undvika separation.

 

Seminariet innehåller föredrag, många övningar individuellt och i par samt demonstrationer av kommunikationstekniker och dialogprocesser.


Ni får redskap till att fördjupa dialogen i parförhållandet, att hantera frustrationer, att ge och få uppskattning av partnern, att uttrycka djupa känslor, behov och upplevelser samt att återfinna glömda eller gömda resurser.


Ni är tillsammans med andra par i en större grupp vid presentationer, men arbetar med er relation på tu man hand. Ert privata utrymme respekteras fullt ut så att ni kan känna er trygga under hela seminariet.


Positiva resultat
En studie av fjolårets seminarier visade att deltagarna uppplevde signifikant förbättring i relationell nöjdhet likväl som minskning i överhettade konflikter.

100% av deltagarna hävdade, efter seminariet, att de med vetskap om innehållet skulle välja att gå seminariet igen.

 

Plats

Vi håller till vid Slussen, Södermalm. Centralt och enkelt att ta sig till.


Pris

Priset för seminariet är 6.300 kr inklusive moms per par. För faktura till företag är priset exklusive moms. I priset ingår ett arbetshäfte, frukt samt för- och eftermiddagskaffe bägge dagarna.
 

Anmälan

Förfrågningar och anmälan sker via formuläret till vänster eller till Cecilia Hörnell Sunar tel: 0705-17 08 28 alt e-post: hornell.cecilia@gmail.com

Deltagarantalet är begränsat till högst 9 par. Seminariet brukar vara fullteckant så dröj inte för länge med anmälan.
 

Avbokningsregler

Anmälningsavgiften är 500 kr. Den återbetalas inte vid avbokning men kan kvarstå till nästa seminarium, dock inte längre. Resterande betalning ska vara oss tillhanda senast två veckor innan seminariet.
 

Vid avbokning återbetalas tidigare gjord betalning, förutom anmälningsavgiften, i sin helhet fram till två veckor innan seminariet. Om avbokning sker efter den dagen görs ingen återbetalning men de anmälda har rätt att delta på nästa kommande seminarium.