EMDR  – traumabearbetning

EMDR är en förkortning av Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Det är en behandlingsmetod som från början tagits fram för att hjälpa människor bearbeta minnet av påfrestande händelser eller trauman.

Metoden bygger på en modell om adaptiv inre informationsbearbetning, som syftar till människors förmåga att psykologiskt självläka efter störande upplevelser. Ibland hakar denna process upp sig, t ex vid svåra händelser och upplevelser såsom olyckor, våld, övergrepp, mm. Ett annat sätt att uttrycka det är att informationen som vår hjärna tagit in lagras på ett dysfunktionellt sätt. Det kan t ex yttra sig som upplevelser av att fortsatt vara i fara, att plågas av skuldkänslor eller känslor av värdelöshet.

Vid behandlingen tar man reda på vilka olika komponenter ett plågsamt minne har: inre bilder, negativa tankar, känslor, kroppsförnimmelser. Därefter tillförs bilateral stimulering, t ex genom ögonrörelser fram och tillbaka (höger-vänster). Det verkar som att denna stimulering underlättar hjärnans processande och målet med behandlingen är att minnet inte längre ska vara störande, att man hittar ett nytt sätt att hantera och förhålla sig till det man varit med om.

EMDR ges som specifik behandling och också som en integrerad del i en längre terapi.