Priser och tider

För individuella sessioner: Vid individuella samtal träffas vi oftast i sessioner om 50 minuter, men vid traumabearbetning är 90 minuter att föredra. Beroende på dina behov och mål varierar psykoterapins längd. Söker du för att hantera en tydligt, avgränsad fråga kan ofta några få sessioner räcka men vill du skapa en mer genomgripande förändring av till exempel mångåriga relationssvårigheter eller långdragen psykisk ohälsa behöver du kanske en längre psykoterapi. 

För parsessioner: Vid parsamtal ses vi första tillfället tillsammans 90 minuter. Därefter träffar jag er var och en enskilt för att även lära känna er som individuella personer. Efter det så träffas vi tillsammans igen för feedback och plan för pararbetet framåt.
 
Jag erbjuder också 3 timmars-sessioner och heldagar med par som vill arbeta intensivt alternativt har lång resväg.
Många frågar hur lång tid krävs, hur många gånger måste vi gå? Det är väldigt individuellt från par till par beroende på bland annat motivation och kapacitet att skapa förändringar hemma. För att parterapin ska ge ett ordentligt varaktigt resultat hävdar forskning att det krävs mellan 10-20 gånger för de flesta par, längre om det finns trauman. Givetvis är ni välkomna även på enstaka besök.


Avbokning: Om ni inte kan komma - vilket också innefattar om ni blir sjuka - meddelas detta genom att ringa, mejla eller skicka ett sms minst 48 timmar före bokad tid för att full debitering inte skall utgå. 

Jag tar emot de som önskar digitalt.

Priser Privatpersoner

Parsamtal, 1,5 tim.
1.950 kr

Parsamtal, 1 tim
1.500 kr

 

Individuellt samtal, 50 min.
1.100 kr

Individuellt samtal, 90 min.
1.800 kr

Parsamtal, 3 tim.
3.800 kr


Heldag för par 
7.000 kr

Handledning
Grupphandledning och psykoterapistudenter - pris beroende på antal och tid. Hör av er med förfrågan.

Priser Företag
Coaching,  konflikthantering, mm.

50 min.
1500 kr + moms.

90 min.
2200 kr + moms.

 

Cecilia nås på
0705-17 08 28 eller               hornell.cecilia@gmail.com