Internal Family System (IFS)

Internal Family Systems (IFS) är en psykoterapeutisk modell, utvecklad av Dr. Richard Schwartz, som utgår från att vi har olika delar inom oss, med sina egna tankar, känslor och motivationer. De flesta kan relatera till detta utifrån upplevelsen av inre konflikter – en del som vill en sak men en annan del av mig vill något helt annat.

Centralt i IFS är konceptet om "Self" (Självet), som betraktas som en kärnidentitet med inbyggd förmåga att relatera till och läka dessa inre delar. Denna tillit till allas vår inre förmåga till självläkning är fantastiskt icke-patologiserande. I terapin utforskar vi och skapar förståelse för dessa inre delar, identifiera konflikter och mönster, samt skapar ett nytt inre omhändertagande genom ett stärkt "Self".