Symboldrama

Visualiserande psykoterapi

Symboldrama/Visualiserande psykoterapi är en integrativ psykoterapeutisk metod, där en psykodynamisk grund kompletterats med kognitiva och affektteoretiska tankegångar. Metoden utvecklades av den tyske psykiatern Hanscarl Leuner vid universitetet i Göttingen under 1950-talet och har gjorts känd och utvecklats i Sverige mycket tack vara Marta Cullberg Westons böcker och arbete.

Symboldramametoden lägger fokus på den helande effekten av arbetet med inre scener. I ett försänkt medvetandetillstånd utforskas inre scener, som kan vara så väl symboliska bilder som minnen och känslomässigt laddade relationer. Som klient berättar du fortlöpande om de inre bilderna så att jag som terapeut kan vara med dig med stöd och frågor. Efter terapisessionen målar många klienter ur minnet den inre scenen. Den målade bilden bidrar ofta med ytterligare perspektiv och möjlighet till fördjupning under nästa samtal.

De inre scenerna kan erbjuda en korrigerande emotionell erfarenhet och ge möjlighet till en fokuserad djupdykning som för upp känslomässigt och tidigare ordlöst material till en medveten nivå. När materialet blir tillgängligt för ett medvetet tänkande och språklig interaktion stöder det ens mentaliseringsförmåga.

Läs mer om Symboldrama som metod.