Handledning

Jag erbjuder handledning för terapeuter och andra arbetsgrupper - enskilt eller i mindre grupper.

Handledning ger dig möjlighet till eftertanke och reflektion. Vi skapar tillsammans ett tryggt och utvecklande rum för att fördjupa och skapa insikt kring dina klienter, kring dig själv i ditt arbete med dina klienter likväl som kring specifika frågor du bär på.

Handledning är en viktig aspekt för oss alla i människovårdande yrken för att hålla oss aktivt medvetna och för att kvalitetssäkra vårt arbete. Likaså har forskningen visat att handledning förebygger utbrändhet och s.k. compassion fatigue.


Sker handledningen i grupp ges tillfällen att lära av varandra, medan en individuell handledningen ofta också möjliggör  för  personlig fördjupning av upplevelser  i det professionella arbetet. Jag arbetar gärna med kreativa tekniker i handledning.

Jag är utbildad i Imagoterapins handledningsmetod och på SAPU:s integrativa Handledningsutbildning. Jag handleder regelbundet på SAPU i Affektfokuserad psykoterapi.