Individuell terapi och vägledning

Känner du dig låg, rädd eller i behov av förändring i ditt liv? Har du utsatts för trauma? Hamnar du i ett mönster du vill bryta? Det är sådant vi i terapin tillsammans utforskar och försöker förstå för att kunna utveckla nya förhållningssätt och strategier.

Utifrån just din unika situation, behov och önskan tar det terapeutiska arbete sin form (mer info om metoder som erbjuds i fliken Om oss). Det kan formas till både kortare och längre terapier och vägledning, allt från några gånger till veckovisa möten i några år. Till mig kommer personer för att bearbeta olika känslor och situationer - så som relationsproblem, ångestproblematik, frågor kring stress, livskriser, självanklagelser, skuldkänslor, mm.

Den som har viljan och modet att utforska sitt inre upptäcker ofta att tillvaron får en ökad mening. Undersökandet innebär en möjlighet att upptäcka och ifrågasätta invanda förhållningssätt och pröva nya.
 För att kunna uttrycka och utveckla våra värderingar, intressen och talanger behöver vi en känsla av trygghet, omsorg och självaktning. Jag hoppas kunna vara med dig på vägen dit.

Varmt välkommen att höra av dig!