Emotionellt Fokuserad Terapi (EFT)

Vad är Emotionellt Fokuserad Terapi (EFT)?
Emotionellt Fokuserad Terapi är en terapeutisk modell som skapats av Sue Johnson. Den har sina rötter i anknytningsteorin och är särskilt inriktad på parterapi. EFT erbjuder ett ramverk för att förstå och förändra de känslomässiga dynamikerna inom förhållanden.

Grundprinciper i EFT:

Skapa trygghet:
EFT fokuserar på att skapa en trygg och stödjande terapeutisk miljö där par kan utforska och uttrycka sina känslor utan rädsla för fördömande.

Förstå anknytning: Med rötterna i anknytningsteorin, betonar EFT vikten av att förstå och omformulera de känslomässiga banden mellan parter för att skapa en djupare och mer meningsfull förbindelse. I vår ”vuxenanknytning” vill vi kunna känna en djup känsla av tillit.

Hantera konflikter: Genom att adressera och förstå de underliggande känslomässiga behoven och rädslorna strävar EFT efter att hantera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.
Förändra Känslomässiga Reaktioner: EFT hjälper par att förändra sina negativa känslomässiga reaktioner och skapa nya mönster av samspel som främjar ökad närhet och förståelse.

Varför välja EFT?

Effektivitet: Sue Johnsons EFT har visat sig vara en mycket effektiv metod för att förbättra relationer. Forskning har dokumenterat dess framgångar inom olika kulturella och socioekonomiska sammanhang.

Djupgående förändringar: Genom att fokusera på de underliggande emotionella behoven och anknytningen strävar EFT efter långsiktiga förändringar som går bortom ytliga problem. Genom att arbeta med att öka förståelsen för varandra med insikt om sina egna och varandras triggers, ömma punkter och de behov och önskningar som man kanske inte kunnat uttrycka, växer ett nytt tryggt mönster fram som kan hantera det som varit svårt på ett annat sätt.

Stöd för par i alla skeden: Oavsett om ni är i början av er relation och vill bygga en stark grund, eller om ni står inför utmaningar och vill förbättra er kommunikation, kan EFT anpassas för att stödja par i alla skeden av ert förhållande.

Vetenskapligt stöd: Emotionellt fokuserad parterapi (EFT) har ett starkt vetenskapligt stöd och räknas som en av de parterapier med starkast empiriskt underlag. Metaanalyser och flertal övriga studier visar att förändring verkligen sker på det sätt som teorin antyder. Nöjdheten i relationen ökar och den positiva förändringen sker så väl under behandling likväl som den bibehålls efter.