Bearbetning av svektrauma
 

Otrohet skakar om tilliten och tryggheten i grunden, för många långt mer än vad de kunnat föreställa sig. Även en lång tid senare kan rädslan och den chockartade upplevelsen hänga kvar, ofta i form av påträngande minnen, ångestattacker eller plötslig skräck att det händer igen.

EMDR är en terapiform som tagits fram för att hjälpa människor att bearbeta minnen av påfrestande händelser. Under vintern 2024 arbetar jag enligt ett EMDR-upplägg för grupper med personer som har erfarenheter liknande de ovan beskrivna.
Har du upplevelser av svektrauma du skulle vilja bearbeta minnena av? Kanske kan det vara av intresse för dig att delta i denna grupp? Ni kommer ej behöva dela med varandra vad ni gått igenom konkret. 

Upplägget är att vi först har en individuell träff (45 min) och sedan två gruppträffar (à ca 1 h 45 min).

Hör av dig på hornell.cecilia@gmail.com om du är intresserad av att delta. Självklart är du välkommen i individuell terapi som alternativ, om det inte passar dig att vara i grupp.