Fördjupningskvällar

Kvällar på olika teman för er som gått parseminariet

Under fyra torsdagskvällar våren 2022 bjuder vi in par som tidigare gått parseminariet Det medvetna parförhållandet till fördjupningskvällar. Under dessa tillfällen fokuserar vi olika teman. Ni kan vara med på samtliga träffar eller någon enstaka.

Goda rutiner för ett bra klimat mellan oss
Tid: 27 januari kl 18 - 20
Vi vill alla känna oss älskade, uppskattade och förstådda i våra relationer, eller hur? Låter självklart och enkelt kan man tycka men ändå får vi ju inte alltid till det. Den här kvällen kommer vi ägna åt bra rutiner och sätt för att bygga en mer kärleksfullt intonad kultur mellan oss.
 
Att förhålla oss till våra känslor
Tid: 10 mars kl 18 - 20
Känslor är en ovillkorlig del av vår existens men det är först under senare tid som forskningen verkligen börjat intressera sig för att förstå dem. 
Denna kväll kommer vi fördjupa oss kring våra känslor och de inre konflikter som vi alla kan bära på i relation till dem. Vi kommer titta på hur vi kan identifiera våra känslor, för att kunna förstå dem, bearbeta dem och kommunicera dem. Allt för att vi ska leva lättare med oss själva och varandra.
 
Konflikter – farliga, oundvikliga eller viktiga?
Tid: 7 april kl 18 - 20
Olika par upplever och har konflikter på olika sätt. Inte sällan kan de vara sårande och få långvariga efterdyningar in i relationens trädgård. Denna kväll kommer vi titta mer på olika typer av konflikter, hur vi hanterar dem och hur vi reparerar när det gått snett.
 
Intimitet och sexualitet
Tid: 12 maj kl 18 - 20
Intimitet och sexualitet upplever många par som utmanande och svårt. Att komma nära varandra sexuellt och/eller emotionellt kan trigga igång rädslor och vår djupaste sårbarhet. Under denna kväll lyfter vi ofta förekommande teman och tar pardialogen vidare för att utforska er egen sexuella dans i parrelationen.

Kvällarna hålls av Cecilia Hörnell Sunar och Håkan Matsson.
Plats: Bastugatan Psykoterapi
Pris: En kväll: 2.800 kr. Samtliga fyra kvällar: 10.000 kr 

Anmälan