Kärlek och anknytning

- två dagar för att ta hand om så väl parrelationen som föräldrarollen

Att få ett barn är fantastiskt! Men det kan också vara väldigt svårt – både för relationen men också på ett individuellt plan. Detta seminarium är för er som väntar barn eller är småbarnsföräldrar.  

Kärleksrelationen mellan föräldrarna knakar ofta i fogarna under barnets första år. Risken för konflikter och den smärta de orsakar är så stor att alla par gör klokt i att satsa extra kraft på att stärka sin relation och lära sig verktygen för ett gott kärleksliv innan det är för sent. Kan vi vara trygga i vår relation kan vi vara trygga som föräldrar.


Forsknings på barns utveckling visar att barnets trygga anknytning till föräldrarna står i tydlig relation till föräldrarnas egna förståelse av och förhållande till deras egna upplevelser som barn. Vi kommer i detta seminarium titta på våra egna anknytningsmönster och hur vi skapar trygg anknytning i relationen för att också kunna vara de föräldrar vi önskar.

Välkomna till två dagar som stärker relationen och ger er verktyg att hantera kommande svårigheter. En bättre gåva till era barn är svårt att finna!

Seminariet leds av Cecilia Hörnell Sunar och Håkan Matsson - båda parterapeuter med lång erfarenhet av att ha hållit kurser för par. Båda är vi också, var för sig, tre-barns-föräldrar. 

Tid och pris

Datum: 11 – 12 oktober 2019 kl 9 - 17 / 9.30 - 17
Plats: Södermalm, Stockholm 

Priset för seminariet är 6.300 kr inklusive moms per par. För företag är priset 6.300 kr exklusive moms mot faktura. I priset ingår ett arbetshäfte, frukt samt för- och eftermiddagskaffe bägge dagarna.

Anmälan