Imago möter Emotional Focused Couples Therapy (EFT)

Workshop med Jette Simon

Det terapeutiska fältet berikas kontinuerligt med nya läror och modeller. Två starkt lysande inriktningar inom relationsterapi är för närvarande Imagoterapi och EFT. Den 18 – 19 januari 2013 ger psykolog/utbildare Jette Simon en workshop i Stockholm som lyfter upp båda dessa modeller och låter dem mötas.

 

Varje terapeutisk modell har sina distinkta styrkor och begränsningar. Att kunna skickligt kombinerar olika förhållningssätt utvecklar oss som terapeuter och gör oss kliniskt skickligare och flexiblare. Genom föreläsning, videoklipp och demonstrationer kommer Jette Simon här demonstrera hur Imago och EFT kan integreras med varandra så att du kan förstå parets arbete än bättre.

 

Workshopen kommer undersöka kraftfullheten i Imagos intentionella dialog, likväl som EFTs verktyg för att omfamna de mest sårbara känslor och djupaste behov hos paren. En bredd av terapeutiska verktyg kommer presenteras för att bland annat mjuka upp parets maktkamp, att kunna stanna närvarande i känsloflödet, att använda dina egna emotionella reaktioner och för att skapa en djupare känsla av samhörighet.

Jette Simon är dansk psykolog och handledare med certifiering i både Imago och EFT bl,a. Bosatt i Washington D.C. sedan många år. Hon är en efterfrågad lärare runt om i världen och författare till boken "Imago: Kärlekens terapi".

 

Workshopen vänder sig till verksamma parterapeuter pch parterapeuter under utbildning.

 

Tid: 18 januari 2013 kl 10.00 - 17.00 samt 19 januari kl 9.00 - 15.00
Plats: Stockholm (lokal meddelas senare)
Språk: "skandinaviska"
Deltagaravgift: 3000 kr/person (2500 kr/person för medlemmar i Svenska Imagoföreningen), medföljande partner 1800kr


Anmälan sker senast den 1 december genom inbetalning av anmälningsavgiften 500 kr till pg 20 88 59 – 9 (återbetalas ej). Skriv namn och faktureringsadress tydligt. Resterande summa betalas senast 4 januari.
Cecilia Hörnell-Sunar, hornell.cecilia@gmail.com svarar på frågor.

.